Bytový komplex Dynamik - nadštandardné byty pre Vaše lepšie bývanie

Výber bytu

Na Vaše otázky radi odpovieme na :
0905 938 526,
037 314 15 44,
reality@dynamik.sk

Termín výstavby

  • zahájenie: II. kvartál 2008
  • ukončenie: IV. kvartál 2009

Krátke správy

18.11.2009

Kolaudácia

Dňa 10.11.2009 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

23.9.2009

Zahájenie kolaudačného konania

23.6.2008

Stavebné povolenie na výstavbu

Nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na výstavbu bytového komplexu číslo : SP 10152/2008-005-Ing.Ko, vydané dňa 21.5.2008, právoplatné dňa: 23.6.2008.

16.4.2008

Zahájenie búracích prác na Jeleneckej ulici

14.4.2008

Premiestnenie predajne stavebnín z Jeleneckej ulice na Novozámockú ulicu

Archív krátkych správ »

Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 
Dynamik development project Webdizajn: TLC